Fortrydelsesret & prøveformular

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Prøveformular

 

Fortrydelsesret (Download som PDF)

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten, skal du meddele os (LUCERE - Kunde service - Marchlewskistr.50, 10243 Berlin, Tyskland, Tel.: +4930 52651911, E-Mail: info@lucere.de). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular til formålet, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den mindst bekostelige form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter, hvilket tidspunkt der er tidligst. Du skal afsende eller aflevere varerne til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du har givet os din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af fristen på de 14 dage. Du afholder de umiddelbare udgifter i forbindelse med returneringen. Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, hvis forringelsen skyldes anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Udelukkelse af fortrydelsesretten og dens ophør før tid Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af varer, som ikke er præfabrikeret, men på afgørende vis er fremstillet efter forbrugerens individuelle valg eller specifikation eller tydeligvis er tilpasset forbrugerens personlige behov. Generelle oplysninger Du bedes undgå at beskadige og tilsmudse varen. Varen skal så vidt muligt leveres tilbage til os i den originale emballage med samtlige tilbehørsdele og alle emballagekomponenter. Anvend om nødvendigt en beskyttende yderemballage. Hvis du ikke længere er i besiddelse af den originale emballage, bedes du sørge for at anvende en emballage, der i tilstrækkelig grad beskytter mod transportskader. Vær opmærksom på, at de ovenstående generelle oplysninger ikke er nogen forudsætning for en virksom udøvelse af fortrydelsesretten.

Du skal sende varerne tilbage til:

LUCERE
Marchlewskistr.50
10243 Berlin
Tyskland

Udelukkelse af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af varer, som ikke er præfabrikeret, men på afgørende vis er fremstillet efter forbrugerens individuelle valg eller specifikation eller tydeligvis er tilpasset forbrugerens personlige behov. Vores individuelle lys og lampeskærme, som vi laver til dig efter din bestilling, kan ikke returneres og kan ikke returneres.
Fortrydelsesformular

Vores modelfortrydelsesformular som PDF-dokument: DOWNLOAD


For at åbne de PDF-filer, der tilbydes til download, skal du bruge et ekstra program såsom Adobe Reader, som du kan downloade gratis fra internettet. Du kan finde den aktuelle version af Adobe Reader her.