Herroepingsrecht / Modelformulier voor herroeping

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping

 

Herroepingsrecht (Downloaden als PDF)

Herroepingsrecht

Wettelijk herroepingsrecht voor de consument:

Consumenten hebben in principe recht op herroeping. Meer details over het herroepingsrecht vindt u in onze instructies voor herroeping.

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, , moet u ons (LUCERE - Kundenservice - Marchlewskistr.50, 10243 Berlin, Duitsland;  E-Mail: info@lucere.de) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier voor herroeping vindt ze hier.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons (LUCERE - Kundenservice - Marchlewskistr.50, 10243 Berlin, Duitsland) terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt ​​de kosten van het retourneren.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
Onze individuele lampen en lampenkappen die we voor u maken na uw bestelling zijn uitgesloten van annulering en omruiling.
Modelformulier voor herroeping

Ons modelformulier voor herroeping als pdf-document: DOWNLOADEN


Om de downloadbare pdf-bestanden te openen, heeft u een extra programma nodig, zoals Adobe Reader, dat u gratis online kunt downloaden. De huidige versie van Adobe Reader kunt u vinden here.