Tygmönster

Observera att det kan förekomma avvikelser från den ursprungliga färgen när produkterna visas på skärmen. För att undvika sådana osäkerheter om färgerna skickar vi gärna upp till fem tygprover utan kostnad. Tygproverna är avsedda att ge en bättre uppfattning om färger och mönster.

Skicka oss ett meddelande med din adress, tygtyp och färg på dina tygprover till följande e-postadress: tyger@lucere.de